Yleiset ohjeet Themo Price Switchille

Tekijä Themo Support, Muokattu Mon, 01 Apr 2024 klo 10:55 AM tekijä Themo Support


Yleistä

Themo T700DIN on DIN-kiinnitteinen laite, jota voidaan käyttää ohjaamaan useita erilaisia lämmitysjärjestelmiä ja sähkölaitteita. Tämä artikkeli keskittyy antamaan sinulle käsityksen siitä, kuinka voit käyttää Themo T700DIN:ää lämminvesivaraajasi lämmityksen ohjaamiseen Price Switch -tilassa. Yksinkertaisuuden vuoksi kutsumme laitetta tässä artikkelissa nimellä ''Price Switch''.


Mikä Price Switch on?

Themo Price Switch on tuote, joka on suunniteltu ohjaamaan laitteesi (esim. lämminvesivaraaja) sähkönkulutusta halvimmille mahdollisille tunneille. Saat Price Switchistä irti isoimman hyödyn pörssisähkösopimuksella, mutta myös muilla sopimustyypeillä säästöt ovat mahdollisia.

Perusidea on yksinkertainen, ja laitteen asennuksen sekä konfiguroinnin jälkeen sinun on annettava sille vain muutama parametri:

1) Kuinka monta tuntia päivässä lämminvesivaraajani pitäisi lämmittää vettä?
2) Kuinka monta tuntia putkeen lämmitys saa enimmillään olla pois päältä?

3) Onko sähkölle jokin maksimihinta, jonka ylityttyä vettä ei tulisi lämmittää ollenkaan?

Price Switch ottaa nämä parametrit huomioon, ja laskee niiden pohjalta päivän kustannustehokkaimman lämmitysaikataulun. Lyhyesti sanottuna ideana on ottaa edullisimmat tunnit, jotka sopivat käyttäjän asettamiin parametreihin, ja sulkea lämmittimelle menevä rele näiden tuntien ajaksi lämmityksen mahdollistamiseksi.

Koska lopullinen päätös lämminvesivaraajan lämmittämisestä tulee varaajan omalta termostaatilta, luotettava kulutuksen seuranta Price Switchillä ei tällä hetkellä ole mahdollista.


Asennus

Price Switch asennetaan DIN-kiskoon, joka sijaitsee yleensä sähkökaapissa. Koska asennus edellyttää kosketusta 230 V:n sähköjohtoihin, saa asennuksen tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. 

Jos haluat käyttää Themo T700DIN -laitetta Price Switch -tilassa, älä lisää siihen ulkoista lämpötila-anturia asennuksen yhteydessä, sillä muuten laite ei salli sinun valita Price Switch -tilaa. 

Joitakin vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin löytyy tämän artikkelin lopusta. 


Konfigurointi

Ohjeet laitteen konfigurointiin löydät alla olevista tukiartikkeleista:

Kuinka yhdistän Themon Wi-Fiin iOS -laitteella?
Kuinka yhdistän Themon Wi-Fiin Android -laitteella?
Kuinka yhdistää Themo Wi-Fi-verkkoosi verkkoselaimella?
Tehdasasetusten palauttaminen ja Wi-Fi konfiguraatio

Nämä ohjeet on tehty seinätermostaatillemme, mutta ne soveltuvat hyvin myös Price Switchin konfigurointiin.


Jos kohtaat vaikeuksia konfigurointiprosessin aikana, varmista, että matkapuhelindatasi ja VPN on kytketty pois päältä konfiguroinnin ajaksi. Lisää hyödyllisiä artikkeleita löydät tietämyskannastamme. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 


Price Switchin ajastaminen


Kun konfigurointi on tehty, löydät laitteesi Themo-mobiilisovelluksen aloitussivulta. Kuten todettu, Price Switchin käyttö on yksinkertaista: 

1) Valitse, kuinka monta tuntia päivässä Price Switchin tulisi olla päällä
2) Valitse, kuinka kauan varaaja saa enimmillään olla lämmittämättä vettä (Asetukset -> Konfiguroi Laite -> Lämmitys pois päältä)

HUOM! Saadaksesi parhaan hyödyn irti Themosta, suosittelemme asettamaan valinnaksi 24h.

3) Jos tarpeen, aseta laitteellesi Spot Price Limit mobiilisovelluksen kautta. (Asetukset -> Spot Price Limit)


Huom! Price Switchin enimmäishintarajaa ei suositella normaalikäytössä, koska se voi tietyissä tapauksissa johtaa kalliimpaan lopputulokseen, eikä vettä välttämättä lämmitetä ollenkaan kalliin sähkön aikana. Ilman enimmäishintarajaakin Price Switch valitsee joka tapauksessa edullisimmat vuorokaudenajat lämmitykseen.Toimintatilat


Themo Price Switchissä on kolme toimintatilaa, joista käyttäjä voi valita: 

1) ON (rele aina PÄÄLLÄ)
2) OFF (rele aina POIS PÄÄLTÄ)
3 Price Switch (rele PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ käyttäjän asettamien parametrien ja sähkön hinnan mukaan)

Huom! ON- ja OFF-tilat ovat käytössä ohjelmistoversio 4.1.55:stä eteenpäin. Jos käytössäsi on vanhempi ohjelmistoversio, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.


Fyysiset painikkeet

Themo T700DIN:ssä on kolme fyysistä painiketta. Price Switch -tilassa voidaan käyttää vain keskellä olevaa Mode-painiketta. Vasemmalla ja oikealla olevat kaksi painiketta on poistettu käytöstä.

Mode-painiketta voidaan käyttää kolmeen eri tarkoitukseen: 

1) Toimintatilojen muutokset (ON, OFF ja Price Switch)
2) Lapsilukon kytkeminen pois päältä (Pidä painiketta pohjassa 12 sekunnin ajan)
3) Tehdasasetusten palauttaminen (Siirrä laite OFF-tilaan, ja pidä sitten Mode-painiketta pohjassa noin 15 sekunnin ajan, kunnes näytössä lukee ''RESET'')

Huom! Lapsilukkoa ei voi aktivoida fyysisillä painikkeilla. Tämä on aina tehtävä mobiilisovelluksen kautta.


Symbolit

Erilaisten näytöllä näkyvien symbolien merkitys on kuvattuna alla:

''PRICE SWITCH'': Laite on Price Switch -tilassa ja ohjaa relettä käyttäjän asettamien parametrien ja sähkön tuntihinnan mukaan. 

''ON'': Laite on AINA PÄÄLLÄ -tilassa, ja lämminvesivaraajan rele on aina kiinni (=jatkuva lämmitys) 

''OFF'': Laite on AINA POIS -tilassa, ja lämminvesivaraajan rele on aina auki (=ei lämmitystä) 

Lukko: Lapsilukko on päällä.


Kirje/paperi: Laite on ladannut älyaikataulunsa pilvestä ja käyttää sitä lämminvesivaraajan lämmittämiseen. 


Salama: Lämminvesivaraajalle menevä rele on päällä.

Wifi-symboli: Laitteella on toimiva Wifi-yhteys.


Tekniset tiedot

Katso laitteen tekniset tiedot liitteenä olevasta ''Themo T700DIN tuotetiedot'' -asiakirjasta.


TÄRKEÄÄ!


Koska Themo T700DIN ei ota huomioon lämpötilatietoja Price Switch -tilassa on erittäin tärkeää, ettei sitä käytetä ohjaamaan lattialämmitystä, jos välissä ei ole erillistä lämmitystä ohjaavaa termostaattia. Väärin käytettynä laite voi aiheuttaa lattian ylikuumenemisen ja tulipaloriskin!


UKK

1. ''Lämminvesivaraajassani on yli 3000 W:n lämmityselementti. Voinko silti käyttää Price Switchiä ja miten?''


- Kyllä. Price Switchiä voidaan käyttää kaikentyyppisten lämmitysjärjestelmien ohjaamiseen. Suosittelemme Price Switchin asentamista suoraan lämmitysjärjestelmän virransyöttöön vain silloin, kun lämmitysjärjestelmän maksimikuorma on alle 3000W. Suuremmille kuin 3000W kuormille tulee käyttää erillistä kontaktoria ohjaamaan lämmitysjärjestelmän virransyöttöä. Lue lisää kontaktorisuosituksista täältä.

2. ''Lämminvesivaraajassani on useita lämmittimiä. Voinko hallita niitä kaikkia Price Switchillä, ja miten minun pitäisi tehdä asennus? Mitä teen, jos järjestelmän kokonaisteho on yli 3000W?''

-Kyllä, voit asentaa useita lämmittimiä Themo Price Switchin taakse. Kaikissa lämmitysjärjestelmissä on kuitenkin oltava oma termostaatti, koska Themo ei seuraa lämmittimien turvalämpötiloja Price Switch -tilassa. Useiden lämmittimien ohjaamiseksi yhdellä Price Switchillä tulisi käyttää kontaktoria kokoonpanossa, jossa Themo Price Switch lähettää ohjaussignaaleja kontaktorille, joka puolestaan kytkee kaikki lämmittimet päälle/pois samanaikaisesti.

3. ''Jos tulevaisuudessa Themo julkaisee ohjelmistopäivityksen, jonka myötä voin seurata Price Switchin sähkönkulutusta, niin miten minun pitäisi tehdä asennus? ''

-Themo DIN -termostaatti kykenee seuraamaan sähkönkulutusta, mutta Price Switch -tilassa tämä ei vielä ole mahdollista. Tiimimme tekee töitä ohjelmistopäivityksen eteen, jotta energiankulutusta voitaisiin tulevaisuudessa seurata myös Price Switch -tilassa (tällä hetkellä valvotaan vain releen ON/OFF-tilaa).

Kulutusta voidaan kuitenkin seurata vain, jos lämmitysjärjestelmän virransyöttö kulkee suoraan Themon kautta. Jos esimerkiksi käytetään kontaktoria ja virransyöttö kulkee vain kontaktorin kautta, Themo ei voi mitata sähkönkulutusta ohjelmistopäivityksen jälkeenkään.

4. ''Mitä tapahtuu, jos Price Switchin virta katkeaa tai sammutan sen tarkoituksella?''

-Jos Price Switch menettää yhteyden Internetiin yli 24 tunniksi, se siirtyy ON-tilaan (rele aina PÄÄLLÄ). Jos laitteesta katkeaa virransyöttö kokonaan, rele pysyy auki eikä lämmitystä tapahdu lainkaan.

5. ''Miten hyppyliitin pitäisi kytkeä laitteeseen?''

-Hyppyliitintä käytetään, jos ohjattavan lämmitysjärjestelmän/kontaktorin jännite on 230V. Tällaisessa asennuksessa hyppyliitin kytketään kahteen keskimmäiseen ''slottiin'' liittimien LOAD-puolella. Tämä yhdistää verkkovirran L 230V relelähtöön L Load. Jos Price Switchiä käytetään ohjaamaan 24 V -järjestelmää, hyppyliittimen käytölle ei ole tarvetta. Siinä tapauksessa 24 V:n käyttökaapeli tulee laittaa releen liitinpaikkaan (toinen vasemmalta), jolloin saadaan 24 V:n lähtö L Loadista.Katso myös: Themo T700DIN kontaktorisuositukset

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin